Este sitio usa cookies. Si continúas navegando estás aceptando su utilización. Más información

Greenpeace omple els carrers de L'Ametlla de Mar de “zombis nuclears” en la vespra d'Halloween

.

Comunicado de prensa - octubre 30, 2016
• L'organització ecologista ha celebrat curses populars amb zombis com a protagonistes a les províncies amb centrals nuclears per demanar el seu tancament progressiu

• Greenpeace afirma que l'energia nuclear a Espanya és una cosa del passat i té els dies contats malgrat les obstinacions de les elèctriques per “ressuscitar-la”

Greenpeace ha omplert els carrers de L'Ametlla de Mar de corredors zombi que han participat en les “nuclear running dead, les cinc curses populars organitzades per primera vegada per Greenpeace a L'Ametlla de Mar i altres quatre localitats de l'Estat per mostrar el costat ”més zombi" de l'energia nuclear, una energia que, per als ecologistes, està completament morta i té els dies contats malgrat els esforços de les grans elèctriques per mantenir-les obertes i continuar traient benefici d'elles.

Les curses han començat a les 12.00 de manera simultània en municipis de les cinc províncies que compten amb reactors nuclears al seu territori, a més de L'Ametlla de Mar: Miranda de Ebro (Burgos), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Trujillo (Càceres) i València. En totes elles han participat persones de totes les edats i condició en el que ha estat una festa global a poques hores de la celebració d'Halloween.
 
Encara que aquestes carreres no es tractaven d'actes de protesta, Greenpeace sí pretenia posar de manifest els problemes de viabilitat als quals s'enfronta l'energia nuclear, que la fa semblar com un mort vivent.
 
Els participants han competit en dues categories, en les distàncies de 10 km i 4 km, i molts ho han fet caracteritzats de zombi, ja que han acudit caracteritzats o han estat
maquillats per l'organització.
 
Un euro de cada cinc aportats per la quota simbòlica d'inscripció serán destinats a l'associació Chernobil Elkartea, una organització que porta des de 1995 treballant pel benestar dels nens i nenes que encara sofreixen les conseqüències del desastre nuclear de Txernòbil.
 
Vandellós II - Ascó I i II

La central nuclear de Vandellós (Tarragona) té dos reactors nuclears, el primer va tenir un accident en 1989 i està sent desmantellat, el segon que havia obtingut la seva llicència d'engegada en 1987, té en l'actualitat una llicència d'explotació que caduca al juny de 2020, que cumplira 32 anys de vida operativa.

La central nuclear d'Ascó (Tarragona) té dos reactors nuclears, el primer va obtenir la seva llicència d'engegada en 1982, i el segon en 1985. En l'actualitat tenen una llicència d'explotació que caduca al juny de 2021, quan cumpliran 39 i 36 anys respectivament. La companyia operadora és l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós I, propietat d'Endesa Generació, S.A.(85%) i Iberdrola Generació, S.A. (15%). En els últims mesos Ascó s'ha vist embolicada per la polèmica respecte a les peces defectuoses proporcionades per Areva, ja que el CSN no ha descartat la possibilitat d'un accident greu.

A més dels reactors catalans, en l'Estat espanyol encara hi ha altres quatre centrals, inclosa Garoña, la vida útil de les quals va acabar fa més de tres anys i que no produeix electricitat però que no ha estat definitivament clausurada. Greenpeace considera que el parc nuclear hauria de ser substituït per energies netes quan acabi la seva vida útil, cosa que succeirà al principi de la propera dècada. A més el desmantellament ineludible de les nuclears proporciona 100.000 ocupacions segons l'informe "L'inevitable tancament de les nuclears, una oportunitat econòmica i social" (Castellà).

Greenpeace identifica l'energia nuclear com una energia “zombi” ja que a més dels esforços per voler mantenir les centrals vives quan acaba la seva vida, continua el seu llegat tòxic de tones de residus radioactius que hem de gestionar durant milers d'anys, perquè no siguin una amenaça per a les persones i el medi ambient.
Greenpeace llena las calles de L'Ametlla de Mar de “zombis nucleares” en la víspera de Halloween

La organización ecologista ha celebrado carreras populares con zombis como protagonistas en las provincias con centrales nucleares para pedir su cierre progresivo

Greenpeace afirma que la energía nuclear en España es algo del pasado y tiene los días contados a pesar de los empeños de las eléctricas por “resucitarla

Las carreras se han celebrado de manera simultánea en Miranda de Ebro (Burgos), L’Ametlla de Mar (Tarragona), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Trujillo (Cáceres) y Valencia

Greenpeace ha llenado las calles de L'Ametlla de Mar de corredores zombi que han participado en las “nuclear running dead”, las cinco carreras populares organizadas por primera vez por Greenpeace en L'Ametlla de Mar y otras cuatro localidades del Estado para mostrar el lado “más zombi” de la energía nuclear, una energía que, a juicio de los ecologistas, está completamente muerta y tiene los días contados a pesar de los esfuerzos de las grandes eléctricas por mantenerlas abiertas y continuar sacando beneficio de ellas.

 
Las carreras han comenzado a las 12.00 de manera simultánea en municipios de las cinco provincias que cuentan con reactores nucleares en su territorio, además de en L'Ametlla de Mar: Miranda de Ebro (Burgos), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Trujillo (Cáceres) y Valencia. En todas ellas han participado personas de todas las edades y condición en lo que ha sido una fiesta global a pocas horas de la celebración de Halloween.
Aunque estas carreras no se trataban de actos de protesta, Greenpeace sí pretendía poner de manifiesto los problemas de viabilidad a los que se enfrenta la energía nuclear, que la hace parecer como un muerto viviente.
 
Los participantes han competido en dos categorías, en las distancias de 10 km y 4 km, y muchos lo han hecho caracterizados de zombi, ya que han acudido caracterizados o han sido maquillados por la organización.
 
Un euro de cada cinco aportados por la cuota simbólica de inscripción serán destinados a la asociación Chernobil Elkartea, una organización que lleva desde 1995 trabajando por el bienestar de los niños y niñas que aún sufren las consecuencias del desastre nuclear de Chernóbil.
Vandellos II - Asco I y II

La central nuclear de Vandellós (Tarragona) tiene dos reactores nucleares, el primero tuvo un accidente en 1989 y está siendo desmantelado, el segundo que había obtenido su licencia de puesta en marcha en 1987, tiene en la actualidad una licencia de explotación que caduca en junio de 2020, que cumplira 32 años de vida operativa.

La central nuclear de Ascó (Tarragona) tiene dos reactores nucleares, el primero obtuvo su licencia de puesta en marcha en 1982, y el segundo en 1985. En la actualidad tienen una licencia de explotación que caduca en junio de 2021, cuando cumpliran 39 y 36 años respectivamente. La compañía operadora es la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós I, propiedad de Endesa Generación, S.A.(85%) e Iberdrola Generación, S.A. (15%). En los últimos meses Asco se ha visto envuelta por la polémica respecto a las piezas defectuosas proporcionadas por Areva, ya que el CSN no ha descartado la posibilidad de un accidente grave. 

Además de los reactores catalanes, en el Estado español aún hay otras cuatro centrales, incluida Garoña, cuya vida útil terminó hace más de tres años y que no produce electricidad pero que no ha sido definitivamente clausurada. Greenpeace considera que el parque nuclear debería ser sustituido por energías limpias cuando termine su vida útil, algo que sucederá al principio de la próxima década. Además el desmantelamiento ineludible de las nucleares proporciona 100.000 empleos según el informe “El inevitable cierre de las nucleares, una oportunidad económica y social”. 

Greenpeace identifica la energía nuclear como una energía “zombi” ya que además de los esfuerzos por querer mantener las centrales vivas cuando termina su vida, continúa su legado tóxico de toneladas de residuos radiactivos que debemos gestionar durante miles de años, para que no sean una amenaza para las personas y el medio ambiente.

Categorías