Este sitio usa cookies. Si continúas navegando estás aceptando su utilización. Más información

Trobada per una Nova Cultura del L'energia de Catalunya

(propostes per a la redacció del Pla d'Energia de Catalunya a l'horitzó del 2015)

Comunicado de prensa - marzo 4, 2005
Organitzen: Greenpeace i Ecologistes en Acció de Catalunya

Jonadas sobre el Plan de la Energía de Cataluña. Organizadas por Greenpeace y Ecologistas en Acción

El Govern està elaborant un Pla de l'Energia de Catalunya (PEC), que ha de reflectir els compromisos del Pacte del Tinell: potenciació de l'estalvi i l'eficiència energètics, establiment d'un calendari de tancament de les centrals nuclears catalanes, el compliment de Kyoto i la promoció de les energies renovables.

El Govern vol lliurar la primera entrega del PEC, el seu Pla Estratègic, a principis d'abril; el Pla d'Acció ha d'estar enllestit a finals d'any. Des de Greenpeace i Ecologistes en Acció de Catalunya volem assegurar tant la transparència i la participació pública en el disseny del PEC com que sigui un instrument pràctic per a fer la transició cap a una nova cultura de l'energia a Catalunya - una nova cultura que pugui estendre's a la resta de l'Estat.

Et convidem a participar-hi!!

Organizado: por Greenpeace y ecologistas en Acción de Catalunya

La Generalitat está elaborando un Plan de la Energía de Cataluña (PEC), que tiene que reflejar los compromisos del Pacto del Tinell: potenciación del ahorro y la eficiencia energéticos, el establecimiento de un calandario de cierre de las centrales nucleares catalanas, el cumplimiento de Kyoto y la promoción de las energías renovables.

El gobierno de la Generalitat quiere hacer la primera entrega del PEC, su Plan Estratégico, a principios de abril; el Plan de Acción debe estar listo a finales de año. Desde Greenpeace y Ecologistes en Acció de Catalunya queremos asegurar tanto la transparencia y la participación pública en el diseño del PEC como que se convierta en un instrumento práctico para una transición hacia una nueva cultura de la energía en Cataluña - un nueva cultura que se pueda extender al resto del Estado.

Te invitamos, pues, a participar.